ފޮޓޯ އިން ޚަބަރު
14 އޮކްޓޯބަރ 2021 | ބުރާސްފަތި 02:00
-
2792
އުރީދޫ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް - އިންޑިއާ އާއި ރާއްޖެ ބައްދަލުކުރި މެޗު
ދެކުނު އޭޝިއާގެ އެންމެ ބޮޑު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ކަމަށްވާ "އުރީދޫ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2021" ގައި ބުދަ ދުވަހުގެރޭ ރާއްޖެ ބަލިކޮށް މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގެ ފަހު ޖާގަ އިންޑިއާއިން ވަނީ ހޯދާފައެވެ. މި މެޗުން އިންޑިއާ މޮޅުވީ 3-1 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.
އިންޑިއާ އާއި ރާއްޖެ ބައްދަލުކުރި މެޗަށްފަހު ގައުމީ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން - ފޮޓޯ: އިމޭޖަސް.އެމްވީ
އިންޑިއާ އާއި ރާއްޖެ ބައްދަލުކުރި މެޗަށްފަހު ގައުމީ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން - ފޮޓޯ: އިމޭޖަސް.އެމްވީ
އިންޑިއާ އާއި ރާއްޖެ ބައްދަލުކުރި މެޗަށް ދަނޑަށް ވަން ދިވެހި ސަޕޯޓަރުން - ފޮޓޯ: އިމޭޖަސް.އެމްވީ
އިންޑިއާ އާއި ރާއްޖެ ބައްދަލުކުރި މެޗަށްފަހު އިންޑިއާގެ ކުޅުންތެރިން ދަގަނޑޭއަށް ހިތްވަރުދެނީ - ފޮޓޯ: އިމޭޖަސް.އެމްވީ
އިންޑިއާ އާއި ރާއްޖެ ބައްދަލުކުރި މެޗަށް ދަނޑަށް ވަން ދިވެހި ސަޕޯޓަރުން - ފޮޓޯ: އިމޭޖަސް.އެމްވީ
އިންޑިއާ އާއި ރާއްޖެ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: އިމޭޖަސް.އެމްވީ
އިންޑިއާ އާއި ރާއްޖެ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ދަގަނޑޭ އުފާފާޅުކުރަނީ - ފޮޓޯ: އިމޭޖަސް.އެމްވީ
އިންޑިއާ އާއި ރާއްޖެ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: އިމޭޖަސް.އެމްވީ
އިންޑިއާ އާއި ރާއްޖެ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: އިމޭޖަސް.އެމްވީ
އިންޑިއާ އާއި ރާއްޖެ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: އިމޭޖަސް.އެމްވީ
raajjemv logo

All rights reserved