ފޮޓޯ އިން ޚަބަރު
10 އޮކްޓޯބަރ 2021 | އާދީއްތަ 21:36
-
1918
އުރީދޫ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް - ރާއްޖެ އާއި ލަންކާ ބައްދަލުކުރި މެޗު
ދެކުނު އޭޝިއާގެ އެންމެ ބޮޑު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ކަމަށްވާ "އުރީދޫ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2021" ގައި އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ހަވީރު ކުޅުނު މެޗުން ސްރީ ލަންކާ ބަލިކޮށް ރާއްޖޭން ވަނީ ފައިނަލުގެ އުއްމީދު ދަމަހައްޓާފައެވެ. މި މެޗުން ރާއްޖެ މޮޅުވީ 1-0 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.
ރާއްޖެ އާއި ލަންކާ ބައްދަލުކުރި މެޗަށްފަހު ކުޅުންތެރިން އުފާފާޅުކުރަނީ - ފޮޓޯ: އިމޭޖަސް.އެމްވީ
ރާއްޖެ އާއި ލަންކާ ބައްދަލުކުރި މެޗަށްފަހު ސަޕޯޓަރުންނާއެކު ފޭދޫ އިއްބެ - ފޮޓޯ: އިމޭޖަސް.އެމްވީ
ރާއްޖެ އާއި ލަންކާ ބައްދަލުކުރި މެޗަށްފަހު ގައުމީ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން އަކޫ އުފާފާޅުކުރަނީ - ފޮޓޯ: އިމޭޖަސް.އެމްވީ
ރާއްޖެ އާއި ލަންކާ ބައްދަލުކުރި މެޗަށްފަހު ކުޅުންތެރިން އުފާފާޅުކުރަނީ - ފޮޓޯ: އިމޭޖަސް.އެމްވީ
ރާއްޖެ އާއި ލަންކާ ބައްދަލުކުރި މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ކުޅުންތެރިން އުފާފާޅުކުރަނީ - ފޮޓޯ: އިމޭޖަސް.އެމްވީ
ރާއްޖެ އާއި ލަންކާ ބައްދަލުކުރި މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ކުޅުންތެރިން އުފާފާޅުކުރަނީ - ފޮޓޯ: އިމޭޖަސް.އެމްވީ
ރާއްޖެ އާއި ލަންކާ ބައްދަލުކުރި މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ކުޅުންތެރިން އުފާފާޅުކުރަނީ - ފޮޓޯ: އިމޭޖަސް.އެމްވީ
ރާއްޖެ އާއި ލަންކާ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: އިމޭޖަސް.އެމްވީ
ރާއްޖެ އާއި ލަންކާ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން ދަގަނޑޭ - ފޮޓޯ: އިމޭޖަސް.އެމްވީ
ރާއްޖެ އާއި ލަންކާ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: އިމޭޖަސް.އެމްވީ
ރާއްޖެ އާއި ލަންކާ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: އިމޭޖަސް.އެމްވީ
ރާއްޖެ އާއި ލަންކާ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: އިމޭޖަސް.އެމްވީ
raajjemv logo

All rights reserved