ފޮޓޯ އިން ޚަބަރު
2 އޮކްޓޯބަރ 2021 | ހޮނިހިރު 00:36
-
2802
އުރީދޫ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު
ދެކުނު އޭޝިއާ ސަރަހައްދުގެ އެންމެ ބޮޑު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ކަމަށްވާ "އުރީދޫ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2021" ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވާފައިވަނީ ހުކުރު ދުވަހުގެރޭ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައެވެ. މި ފަހަރުގެ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ރާއްޖޭގައި ބާއްވާއިރު، މިއީ ރާއްޖޭގައި މި މުބާރާތް ބާއްވާ ދެވަނަ ފަހަރެވެ.
އުރީދޫ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: އިމޭޖަސް.އެމްވީ
އުރީދޫ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: އިމޭޖަސް.އެމްވީ
އުރީދޫ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: އިމޭޖަސް.އެމްވީ
އުރީދޫ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: އިމޭޖަސް.އެމްވީ
އުރީދޫ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: އިމޭޖަސް.އެމްވީ
raajjemv logo

All rights reserved