ސިމާހާ ނަސީމް

3,532

Articles

 

22,340,191

Article Views

 

Follow

ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި މިހާތަނަށް ތިން އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު މަސައްކަތް ކޮށްފައިވެއެވެ. މައިގަނޑުގޮތެއްގައި ވިޔަފާރީގެ ޚަބަރުތައް ކަވަރު ކޮށްފައިވެއެވެ. މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން ދޭ ބްރޯޑްކާސްޓިން ކެޓަގަރީގެ ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާގެ އެންމެ މޮޅު ނޫސްވެރިޔާގެ އެވޯޑް ވަނީ ހޯދާފައެވެ.

 

އެންމެ މަގުބޫލް ލިޔުންތައް

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
raajjemv logo

All rights reserved