ޝިއުނާ ސޯލިހް

823

Articles

 

6,403,893

Article Views

 

Follow

މީޑިއާ ދާއިރާގައި 2008 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ހަރަކާތްތެރިވަމުން އަންނަ ޝިއުނާ ސާލިހު ރަސްމީކޮށް ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާއާ ގުޅުނީ 2013 ވަނަ އަހަރުއެވެ. ތަރައްގީގެ ދާއިރާއާއި އިޖުތިމާއީ ދާއިރާގެ ޚަބަރުތައް ކަވަރުކުރެއެވެ. މިހާރު ޝައުގުވެރިކަމާއެކު ބޮޑަށް ހަރަކާތްތެރިވަނީ ސިޔާސީ ދާއިރާ އާއި ތަރައްގީގެ ދާއިރާގެ ޚަބަރުތައް ކަވަރުކުރުމުގައެވެ. ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން މަތީ ތައުލީމު ހާސިލްކޮށްފައިވެއެވެ. ޚަބަރު ކިޔުމާއި ޕްރޮގްރާމް ހުށަހެޅުމަކީ ޝައުގުވެރިކަމާއެކު ކުރަމުން އަންނަ ކަމެކެވެ.

 

އެންމެ މަގުބޫލް ލިޔުންތައް

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
raajjemv logo

All rights reserved