ލައިޝާ އަހްމަދު

2,802

Articles

 

28,744,085

Article Views

 

Follow

ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް ވަނީ 2018 ވަނަ އަހަރުއެވެ. ޝަރުއީ ދާއިރާގެ އިތުރުން ސިޔާސީ ދާއިރާ އަދި ތަހުގީގީ ނޫސްވެރިކަމާ ގުޅޭ ޚަބަރުތައް ކަވަރު ކުރާ ނޫސްވެރިއެކެވެ. މިހާރު މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ ރާއްޖެޓީވީގެ ސީނިއަރ ވީޑިއޯ ޖާނަލިސްޓެއްގެ ގޮތުގައެވެ. 2019 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެޓީވީގެ އެންމެ މަގްބޫލު ލިޔުންތެރިޔާގެ އެވޯރޑް އަދި 2020 ވަނަ އަހަރުވެސް އެންމެ މަގްބޫލު ލިޔުންތެރިޔާގެ އެވޯރޑާއި 2020 ވަނަ އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ލިޔުންތެރިޔާގެ އެވޯރޑް ވަނީ ހާސިލުކޮށްފައެވެ.

 
raajjemv logo

All rights reserved