އަތޫފް އާތިފް

2,350

Articles

 

15,616,898

Article Views

 

Follow

ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް ތައާރަފްވެގެންދިޔައީ 2019 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެ ޓީވީގައެވެ. ރާއްޖޭގައި ހިނގާ ކުޅިވަރު ހަރަކާތްތައް ޝައުގުވެރިކަމާއެކު ކަވަރު ކުރާ ކުޅަދާނަ ނޫސްވެރިއެކެވެ. ކުޅިވަރުގެ އިތުރުން ހުރިހާ ދައިރާއަކަށް ވެސް ގަލަން ހިނގައެވެ. 2019 ވަނަ އަހަރު ނޭޕާލްގައި ބޭއްވުނު ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސް ކަވަރުކޮށްފައިވެއެވެ. ރާއްޖެޓީވީގެ ސީނިއަރ ވީޑިއޯ ޖާރނަލިސްޓެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ރާއްޖޭގައި ހިނގަމުން އަންނަ ތަފާތު އެކި ކަންކަން ކިޔުންތެރިންނާ ހަމަޔަށް ގެނެސްދިނުމަށް ވަރުބަލި ކަމެއްނެތި މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ނޫސްވެރިއެކެވެ.

 
raajjemv logo

All rights reserved