އާއިޝަތު ޝިއުރާ

2,904

Articles

 

19,898,880

Article Views

 

Follow

ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ނުކުތީ 2009 ވަނަ އަހަރު ޓީވީއެމުންނެވެ. އޭގެފަހުން ވީޓީވީގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވެއެވެ. މިހާރު މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަނީ ރާއްޖެޓީވީގައެވެ. މައިގަނޑުގޮތެއްގައި ކަވަރުކުރަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި ގުޅުންހުރި ޚަބަރުތަކެވެ. މީގެއިތުރުން ސިޔާސީ ދާއިރާ އާއި ބޭރު ދުނިޔޭގެ ޚަބަރުތައްވެސް ކަވަރުކުރެއެވެ.

 

ފަހުގެ ލިޔުންތައް

ދުނިޔެ

2030 ވަނަ އަހަރު އަންނަންވާއިރު ސައުދީން ޖައްވަށް ދޫކުރާ ކާބަން ދެގުނަ މަދުކުރާނެކަމަށް ބުނެފި

ދުނިޔެ

ތުރުކީގައި ތިބި ހުޅަނގުގެ 10 ގައުމެއްގެ ސަފީރުން ފޮނުވާލުމަށް އުރުދުޣާން އަންގަވައިފި

ރާއްޖެ

ރ. އިނގުރައިދޫ ދާއިރާ އާއި ތ. ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ދިޔަމިގިލީގެ ވޯޓުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އިއުލާނުކޮށްފި

ރާއްޖެ

އަތޮޅުތަކުން ޕޮޒިޓިވްވި 153 މީހުންނާއެކު ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު 225ށް

ރާއްޖެ

ޒުވާނުންގެ ތެރެއިން މަތީ ތައުލީމު ހާސިލުކޮށްފައިވަނީ %12 ޒުވާނުން، އެއްވެސް ވަރަކަށް ތައުލީމު ހާސިލުނުކުރާ %2 ޒުވާނުން އުޅޭ

ރާއްޖެ

އެމެރިކާގެ ޑީ.އީ.އޭ އަދި އޮސްޓްރޭލިއާގެ އޭ.އެފް.ޕީގެ ވަފްދުގެ ބޭފުޅުންނާއި ނާއިބުރައީސް ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ދުނިޔެ

ޑެލްޓާ ވޭރިއަންޓަށްވުރެ ޑެލްޓާ ސަބްވޭރިއަންޓް ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު: އިނގިރޭސިވިލާތް

ދުނިޔެ

ސީރިޔާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އަލްގައިދާގެ ލީޑަރ ޑްރޯން ހަމަލާއެއްގައި މަރާލާފައިވާކަމަށް އެމެރިކާއިން ބުނެފި

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
raajjemv logo

All rights reserved