މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގަތުން
100 އެއްހާ ކިލޯގެ ހެރޮއިންއާއެކު 10 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
 
ތަފާތު 10 ސަރަހައްދެން ބަލާ ފާސްކޮށްފައިވޭ
ކ. މާލެ |
އަތުލައިގަތް 100 އެއްހާ ކިލޯގެ ހެރޮއިން
ޕޮލިސް

ފުލުހުން ކުރިއަށްގެންދާ އޮޕަރޭޝަނެއްގެ ތެރެއިން ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު 10 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ހަމީދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ޑްރަގް އެންފޯސްމެންޓް ޑިޕާޓްމެންޓާއި ޑްރަގް އިންޓެލިޖެންސާއި މެރިން ޕޮލިސް އަދި ފޮރެންސިކް ޓީމުން ވޭތުވެ ދިޔަ 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި 100 އެއްހާ ކިލޯގެ ހެރޮއިން އަތުލައިގަނެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މި މައްސަލައިގައި 10 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. ސީޕީ ހަމީދު ވިދާޅުވީ ހެރޮއިން އަތުލައިގަތީ ތަފާތު 10 ސަރަހައްދުން ކަމަށެވެ.

ރާއްޖެއެމްވިއަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ 10 ސަރަހައްދަކުން މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެން ނަމަވެސް، އެއީ ކޮން ތަންތަނެއް ކަމެއް ހާމަކުރެވެން ނެތް ކަމަށާއި، އެ އޮޕަރޭޝަނަކީ މިހާރު ވެސް ކުރިއަށްދާ އޮޕަރޭޝަނެއް ކަމަށެވެ. އަދި މިކަމުގެ އިތުރު ތަފްސީލު ހާމަކުރެވެން ހުރިމިންވަރަކުން ހާމަކުރަމުންދާނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
25%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
75%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved