ހުކުރު 24 ސެޕްޓެންބަރ 2021

COVID-19 UPDATE

23 September 2021

New

86

Total

84,103

Deaths

229

VACCINE UPDATE

Today

First Dose

156

Second Dose

1,133

Total

First Dose

391,309

Second Dose

333,662

 
 
ފޮޓޯ އިން ޚަބަރު
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ވާހަކަ

0
0
Updating...
އ.ދ. ގެ ޢާންމު މަޖިލީހުގެ 76 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ވަރލްޑް ވައި.އެމް.ސީ.އޭ، ބީ.އާރު.އޭ.ސީ، އަދި ވަރލްޑް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ގަރލް ގައިޑް އެންޑް ގަރލް ސްކައުޓާއި އެހެނިހެން އެކްޓިވިސްޓް ޖަމާޢަތްތައް ގުޅިގެން އިންތިޒާމްކުރި ވަރޗުއަލް 'އަންލޮކް ދަ ފިއުޗަރ' ހަރަކާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަޙްމަދު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުން -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެއެމްވީ
 
 
 
 
 
 
 
 
ވީޑިއޯ
 
ionicons-v5-c

Exclusive with Dr. Hugo Javier Gobbi, Ambassador of Argentina to Maldives | 23.09.2021

Exclusive with Dr. Hugo Javier Gobbi, Ambassador of Argentina to Maldives | 23.09.2021
ionicons-v5-c

Exclusive with Dr. Hugo Javier Gobbi, Ambassador of Argentina to Maldives | 23.09.2021

FalaSurukhee | 23.09.2021
ionicons-v5-c

FalaSurukhee | 23.09.2021

FalaSurukhee | 22.09.2021
ionicons-v5-c

FalaSurukhee | 22.09.2021

FalaSurukhee | 21.09.2021
ionicons-v5-c

FalaSurukhee | 21.09.2021

FalaSurukhee | 20.09.2021
ionicons-v5-c

FalaSurukhee | 20.09.2021

FalaSurukhee | 19.09.2021
ionicons-v5-c

FalaSurukhee | 19.09.2021

FalaSurukhee | 18.09.2021
ionicons-v5-c

FalaSurukhee | 18.09.2021

FalaSurukhee | 16.09.2021
ionicons-v5-c

FalaSurukhee | 16.09.2021

FalaSurukhee | 15.09.2021
ionicons-v5-c

FalaSurukhee | 15.09.2021

FalaSurukhee | 14.09.2021
ionicons-v5-c

FalaSurukhee | 14.09.2021

FalaSurukhee | 14.09.2021
ionicons-v5-c

FalaSurukhee | 14.09.2021

FalaSurukhee | 09.09.2021
ionicons-v5-c

FalaSurukhee | 09.09.2021

FalaSurukhee | 11.09.2021
ionicons-v5-c

FalaSurukhee | 11.09.2021

GOV.MV Ifthithaahu kurumah Baavvaa Rasmiyyaathu | 14.09.2021
ionicons-v5-c

GOV.MV Ifthithaahu kurumah Baavvaa Rasmiyyaathu | 14.09.2021

FalaSurukhee | 13.09.2021
ionicons-v5-c

FalaSurukhee | 13.09.2021

FalaSurukhee | 07.09.2021
ionicons-v5-c

FalaSurukhee | 07.09.2021

Education Ministry Press | 06.09.2021
ionicons-v5-c

Education Ministry Press | 06.09.2021

Falasurukhee | 04.09.2021
ionicons-v5-c

Falasurukhee | 04.09.2021

FalaSurukhee | 02.09.2021
ionicons-v5-c

FalaSurukhee | 02.09.2021

Launching ceremony of SAFF Championship 2021 | 12.09.2021
ionicons-v5-c

Launching ceremony of SAFF Championship 2021 | 12.09.2021

FalaSurukhee | 05.09.2021
ionicons-v5-c

FalaSurukhee | 05.09.2021

Raees Offeehun Baavvaa Noosveringe Bahdhaluvun | 05.09.2021
ionicons-v5-c

Raees Offeehun Baavvaa Noosveringe Bahdhaluvun | 05.09.2021

FalaSurukhee | 01.09.2021
ionicons-v5-c

FalaSurukhee | 01.09.2021

MDP Gaumee Majilis | 30.08.2021
ionicons-v5-c

MDP Gaumee Majilis | 30.08.2021

FalaSurukhee  | 26.08.2021
ionicons-v5-c

FalaSurukhee | 26.08.2021

Sifainge huvaakurumaai badi havaalukurumuge rasmiyyaathu | 26.08.2021
ionicons-v5-c

Sifainge huvaakurumaai badi havaalukurumuge rasmiyyaathu | 26.08.2021

FalaSurukhee | 25.08.2021
ionicons-v5-c

FalaSurukhee | 25.08.2021

FalaSurukhee | 24.08.2021
ionicons-v5-c

FalaSurukhee | 24.08.2021

FalaSurukhee | 23.08.2021
ionicons-v5-c

FalaSurukhee | 23.08.2021

Raees Offeehun Baavvaa Noosveringe Bahdhaluvun | 23.08.2021
ionicons-v5-c

Raees Offeehun Baavvaa Noosveringe Bahdhaluvun | 23.08.2021

FalaSurukhee | 22.08.2021
ionicons-v5-c

FalaSurukhee | 22.08.2021

FalaSurukhee | 21.08.2021
ionicons-v5-c

FalaSurukhee | 21.08.2021

FalaSurukhee | 19.08.2021
ionicons-v5-c

FalaSurukhee | 19.08.2021

FalaSurukhee  | 18.08.2021
ionicons-v5-c

FalaSurukhee | 18.08.2021

FalaSurukhee | 17.08.2021
ionicons-v5-c

FalaSurukhee | 17.08.2021

FalaSurukhee | 16.08.2021
ionicons-v5-c

FalaSurukhee | 16.08.2021

FalaSurukhee | 15.08.2021
ionicons-v5-c

FalaSurukhee | 15.08.2021

UK's COP26 Regional Ambassador to Asia Pacific and South Asia,Ken O'Flahery's Interview  | 15.08.21
ionicons-v5-c

UK's COP26 Regional Ambassador to Asia Pacific and South Asia,Ken O'Flahery's Interview | 15.08.21

FalaSurukhee | 14.08.2021
ionicons-v5-c

FalaSurukhee | 14.08.2021

FalaSurukhee | 12.08.2021
ionicons-v5-c

FalaSurukhee | 12.08.2021

FalaSurukhee | 11.08.2021
ionicons-v5-c

FalaSurukhee | 11.08.2021

Raees Solih Noosverinnaa Bahdhalu Kurehvun | 11.08.2021
ionicons-v5-c

Raees Solih Noosverinnaa Bahdhalu Kurehvun | 11.08.2021

FalaSurukhee | 10.08.2021
ionicons-v5-c

FalaSurukhee | 10.08.2021

FalaSurukhee | 09.08.2021
ionicons-v5-c

FalaSurukhee | 09.08.2021

 
 
 
 
 
 
 
 
ހަފްތާގެ މަގްބޫލް ލިޔުންތެރިން
 
5
129,616
ވިއުސް
30
ލިޔުން
 
4
133,759
ވިއުސް
30
ލިޔުން
 
3
138,508
ވިއުސް
19
ލިޔުން
 
2
197,989
ވިއުސް
41
ލިޔުން
 
1
209,902
ވިއުސް
1
ލިޔުން
raajjemv logo

All rights reserved